W lepszym zrozumieniu, na ile jest ważna komunikacja, może być pomocną w warunkach biznesowych. W jego modelu podstawowym zadaniem pożyczkobiorcy nie jest zbudowanie programu, systemu czy ogólnie mówiąc produktu, ale zbudowanie teorii ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.
Podobnie jak robili to bankierzy i firmy finansowe z ostatnich trzech stuleci, pożyczkodawca powinien opisać rzeczywisty świat swoją teorią zmaterializowaną w postaci kodu źródłowego.

Jakie są tego konsekwencje? Otóż programista nie opisuje całej rzeczywistości, a jedynie jej wycinek. Programista powinien najpierw zbudować spójny model dla swojej teorii, wypracować zrozumiały język, określić prawa, zależności oraz ograniczenia. Aby tego dokonać powinien posługiwać się nie tylko kodem (analogia z zmaterializowanymi przedmiotami), ale również znacznikami: opisami, rysunkami, dokumentacją, podręcznikiem użytkownika itp.

Jednakże z powodu ułomności opisów słownych i graficznych, oraz fakt budowania modelu opisu rzeczywistości a nie dokładnego opisu rzeczywistości, sam opis programu, opis modelu oraz kod jest daleko niewystarczający, ale konieczny w zakresie umożliwiającym wdrożenie nowego programisty SEO lub przekazania prac nad rozwojem lub mutacją systemu innemu zespołowi.

Tak więc programista, który taką teorię stworzył, powinien móc odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań:

W jakim stopniu teoria opisuje rzeczywistość i pomaga rozwiązać rzeczywiste problemy?
Dlaczego konkretna część programu (moduł, klasa, kontroler itp.) jest tym czym jest i do czego służy?
Czy proponowana modyfikacja kodu zmienia stary model teoretyczny czy nie? A jeśli zmienia, to w jakim zakresie i czy ta modyfikacja powoduje de facto konieczność zbudowania nowej teorii?

Jakie są konsekwencje takiego podejścia?

Otóż sam opis systemu jest jedynie uproszczonym opisem uproszczonego modelu rzeczywistości.
Sam kod nie opisuje założeń, ograniczeń i modelu teorii. Jest jedynie zmaterializowaną nieprzezroczystą skorupą.
Kod i opis systemu nie opisuje teorii. Jest ułomnym opisem rzeczywistości, który doskonale rozumieją osoby, które go sporządziły.
Wtajemniczenie kolejnych osób wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wspólnej rozmowy na podstawie dokumentacji.
Utrata kolejnych osób z zespołu może spowodować osiągnięcie stanu, w którym pozostali przestają rozumieć teorię i model.